اطلاعیه مهم

 | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
اطلاعیه بازگشایی و عادی‌سازی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه
 از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱
 
پیرو مصوبه شورای محترم دانشگاه مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۰ مبنی  بر بازگشایی و عادی‌سازی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه و همچنین جلسه شورای مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ نکات زیر را به اطلاع می رساند:
  • حضور در دانشگاه با ارائه کارت واکسیناسیون دو دوز میسر است. لذا، کلیه همکاران و دانشجویان عزیز که تاکنون اقدام به واکسیناسیون ننموده‌اند در اسرع وقت و پیش از پایان نیمسال جاری اقدام به واکسیناسیون نمایند تا دچار مسئولیت عدم تزریق واکسن نشوند.
  • جلسات رسمی در سطح دانشگاه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
  • جلسات دفاع از پایان‌نامه، پیشنهاد رساله، ارائه رساله و ۰۰۰ بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
  • برنامه‌ریزی برگزاری حضوری آزمون‌های پایان نیمسال در حال انجام است. لذا، عزیزان در زمان باقیمانده اقدام به دریافت کارت واکسیناسیون نمایند.
  • استفاده از مکان‌های عمومی نظیر خوابگاه، سلف، سالن ورزش و ۰۰۰ با ارائه کارت واکسیناسیون دو دوز میسر است.
مسلما تمامی این موارد تحت تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا و پروتکل‌های بهداشتی بوده و تغییر شرایط موجب اعمال تغییر در این فعالیتها خواهد شد.
 
                                                                           معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی