تولید غشاهای دستگاه دیالیز
شبکه یک و خبر سیما «بخش خبری ساعت ۱۴»
 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
پخش گزارش ساخت حسگر برای اندازه گیری میزان قلیایی آب

شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» و شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 
 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
پخش خبر ساخت میکروگریپرالکترومال برای کاربردهای زیستی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
پخش گزارش برگزاری یادواره شهید طهرانی مقدم

شبکه پنج سیما «برنامه در شهر»، شبکه آموزش سیما  «دوربین هفت»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گفتگوی دکتر غلامرضا پازوکی استاد دانشکده مهندسی شیمی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گزارش مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

شبکه آموزش از برنامه «دوربین هفت»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
پخش گزارش ساخت پوست مصنوعی توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو

شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»، شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
پخش گزارش گفتگو با دکتر سید احسان میرصالحی مسئول کو آپ  و دانشجویان دانشگاه
شبکه دو سیما از «برنامه نما دو »
 | تاریخ ارسال: 1400/12/9 | 
     پخش گفتگوی دانشجوی نخبه دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه
شبکه دو سیما «برنامه دست در دست» 
 | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه ضدعفونی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه طراحی تصویر با نخ
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
پخش گفتگوی استاد دانشکده مهندسی پزشکی
شبکه یک سیما «برنامه خیابان ایران»
 | تاریخ ارسال: 1400/12/3 | 
پخش گزارش ساخت میکروگریپر برای کاربردهای پزشکی
شبکه دو سیما «بخش خبری ساعت ۲۰:۳۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/11/30 | 
پخش گزارش ساخت سامانه پوشیدنی ثبت اطلاعات حرکتی
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴»- شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/23 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه اتصال سنج
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۴» - شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/11/20 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه کلوئید یون طلا
شبکه یک سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
پخش خبر توسعه انرژی‌های سبز برای ساخت ابرخازن های جدید

شبکه ۴ «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/11/12 | 
پخش خبر طراحی و ساخت ربات خزنده

شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰ »

 | تاریخ ارسال: 1400/11/12 |