معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره ۱۰ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: شیوه نامه شرکت در آزمونهای غیرحضوری پایان نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ (ویژه دانشجویان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3003.4194.fa
برگشت به اصل مطلب