معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- شرح وظایف معاونت
شرح وظایف معاونت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
تصدی ریاست شورای آموزشی دانشگاه، هدایت واحدهای تابعه در اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب دانشگاه در ارتباط با آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، جمع بندی نظرات و پیشنهادات دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه در خصوص سیاست ها و برنامه های آموزشی دانشگاه و ارائه آن بصورت پیشنهاد به شورای دانشگاه، انعکاس نظرات دانشگاه در امور آموزشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اجرای بخشنامه ها و امور اجرایی محوله، تعیین ضوابط ناظر بر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.
همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل مطروحه آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی و فراهم آوردن زمینه تماس با دانشگاه های داخل و خارج کشور و نظارت بر برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و دکترا که در حوزه دانشگاه برگزار می شود، اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی، ایجاد زمینه های رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات کامپیوتری جهت پیشبرد هدفهای آموزشی دانشگاه، از دیگر وظایف این معاونت است.
-تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و به روز رسانی آنها
-تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب
- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
- تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکده ها، مراکز و واحدهای ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها
 - بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های آموزشی - بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و غیر مصوب نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز
- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق اداره امور هیات علمی
- بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای دانشگاه
 - بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی مربوطه از طریق رئیس دانشکده به شورا ارجاع شود
-همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
- تعیین وظایف کارکنان زیر مجموعه، نظارت بر انجام صحیح فعالیت ها و انجام امور پرسنلی مرتبط
-تهیه و تدوین گزارش های لازم و انجام امور محوله از جانب مافوق متناسب با جایگاه شغلی و شرح وظایف

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find-23.3007.3384.fa.html
برگشت به اصل مطلب