معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- مدیر امور آموزشی
مدیر امور آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
دکتر میلاد رضائی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی : ۶۴۵۴۲۹۳۶
ایمیل:
miladrezaeiaut.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3008.3385.fa
برگشت به اصل مطلب