معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
دکتر مرتضی کلاهدوزان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن : ۶۴۵۴۳۲۳۲
ایمیل:
mklhdzanaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3009.3387.fa
برگشت به اصل مطلب