معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
  خانم مهندس طاهره سیدنا
  مرتبه علمی: مربی
  شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۸۱۴
  آدرس پست الکترونیک: seyedenaaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3012.3391.fa
برگشت به اصل مطلب