معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- مشاور در امور برنامه ریزی آموزشی
مشاور در امور برنامه ریزی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
دکتر حمیدرضا اویسی
استاد
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
ایمیل : oveysiaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۲۶


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3013.3390.fa
برگشت به اصل مطلب