معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- معاون آموزشی
معاون آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/27 | 
دکتر مهدی رفیع زاده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:mehdiaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3015.3381.fa
برگشت به اصل مطلب