معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دبیرخانه هیأت ممیزه
معرفی دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
هدف از راه اندازی سایت دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و فرم های مورد نیاز همکاران هیات علمی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3159.3812.fa
برگشت به اصل مطلب