مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اساتید:
:: اتخاب دکتر مصباح بعنوان یکی از اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت - 1400/10/12 -
:: ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ - 1400/10/4 -
:: لزوم ورود فناوری دانشگاه ها به چرخه اقتصاد کشور - 1400/9/29 -
:: دکتر «فریدون مقدس نژاد»؛ «استاد نمونه کشور» شد - 1400/5/13 -
:: مصوبات شورای مدیران - 1399/2/30 -
:: آئین نامه های بخش نظارت و ارزیابی - 1399/2/30 -