مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دانشجویان:
:: برنامه زمان‌بندی سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ - 1401/6/14 -
:: اطلاعیه دفاعیه‌های کارشناسی ارشد و دکترا - 1401/4/26 -
:: برگزاری مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - 1401/3/17 -
:: دوره دکترای مهندسی مواد ۱۴۰۱ - مصاحبه و پذیرش - 1401/3/5 -
:: همایش دانشجویی خیام کجاست؟! - 1401/2/3 -
:: فرم درخواست سیستم جهت ران - 1400/9/15 -
:: معرفی شورای صنفی - 1400/5/24 -
:: دفتر امور آموزشی - 1399/11/12 -
:: دروس دوره کارشناسی - 1399/8/19 -
:: اطلاعیه شماره یک آموزشی،پژوهشی و اداری دانشکده ویژه دانشجویان مهندسی صنایع ۹۹/۰۱/۱۴ - 1399/1/14 -
:: متنوع ترین گرایش ها در دانشکده مهندسی صنایع - 1398/4/16 -
:: آیین‌نامه‌ها - 1398/2/28 -