مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: خبر:
:: دوره پرورش ۲۰۰ کارآفرین جوان - 1401/8/18 -
:: معرفی نمایندگان منتخب جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و کارگروه ارزیابی عملکرد - 1401/3/29 -
:: واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نیمه شهریورماه / آغاز فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی - 1400/6/14 -
:: اطلاعیه جذب نیروی امریه - 1400/1/17 -
:: پیشگیری از کرونا - 1399/5/31 -
:: طرح برگزاری کلاس‌های آزمایشگاه انتقال حرارت در دانشکده مهندسی مکانیک در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹ - 1399/5/1 -
:: ارتباط با اداره استعدادهای درخشان و المپیادها - 1399/4/29 -
:: اساتید مشاور دانشجویان ممتاز - 1399/4/3 -
:: معرفی دانشکده - 1398/9/20 -
:: ارائه راهکاری برای تعیین دقیق شرایط انبارداری - 1398/4/3 -
:: کیتی برای بازیافت مواد شیمیایی و اسیدها - 1398/3/20 -