مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: معاونت توسعه و مدیریت منابع:
:: دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهترین کارنامه عملکرد را در مدیریت مصرف برق کسب کرد - 1401/6/3 -
:: سلسله نشست های مشترک دفتر تحقیقات با معاونین و مدیران ارشد دانشگاه ها با رویکرد کاهش مصرف برق - 1401/5/8 -
:: دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بانک تجارت تفاهم نامه همکاری امضا کردند - 1401/5/3 -
:: جلسه کارگروه مسکن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد - 1401/2/19 -
:: افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات مصوب دانشگاه‌ها به دستور رئیس‌جمهور - 1400/12/25 -
:: بازدید اعضای کمیته «موزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر» از «موزه ملی ورزش ایران» - 1400/12/23 -
:: مراسم روز درختکاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد - 1400/12/15 -